Sassa Buregren


Här kommer listan på vad ni elever som träffade Sassa Buregren vill ändra på inom familjen, skolan, kommunen, Sverige, EU och i FN

DEMOKRATIVERKSTAD MED SASSA BUREGREN
Stadshuset i Malmö 7-9 oktober 2008

FAMILJEN

Bergaskolan
Alla ska få träffa sina föräldrar.

Rosengårdsskolan
Alla ska få stora hem.
Mer veckopeng
Jag vill ha en miljonKryddgårdsskolan
Våld
Barn ska få bestämma
Inget bråk i familjen
Sluta slå sina barn

SKOLANBergaskolan
Ingen ska bli mobbad

Skolan på Ön
För mycket skolarbete
Godare skolmat
Mer lov
Ingen mobbning

Rosengårdsskolan
Stoppa mobbning
Flera vuxna i skolan
Skolan ska vara öppen mer
Sluta tidigare i skolan
Fler rastvakter
Bättre stolar
Horst tillbaka (jobbade där i tre år)
Större klassrum
Arbetsro
Lösa skolproblem

Kryddgårdsskolan
Förändra skolan
Bättre lekplatser
Byta klassrum
Börja senare på morgonen
Ingen mobbning

Ängsdalsskolan
Ingen mobbing
Stoppa stölder
De äldsta på skolan ska få vara lucia
Lugnare i klassen
Kortare skoldagar
Mer hemkunskap
Bättre skolmat


Längre rast
Fler raster
Ingen ska luras eller ljuga (denna punkt gäller även familjen och de övriga områdena)
Ingen ska retas
Fler klockor
Mindre läxor
Fler läxor
Stoppa bråken i skolan
Gratis frukt
KOMMUNENBergaskolan
Inga fler hus i Klagshamn

Skolan på Ön
Större skola
Ny matsal
Mindre trafik utanför skolan

Rosengårdsskolan
Fler bostäder
Badhus för bara tjejer
Renovera lägenheter i Rosengård
Mer pengar till skolan
Fler fotbollsplaner till Rosengård
Fler karuseller
Fler simhallar
Inomhuskaruseller
Bättre mat i skolan
Flytta hus
Fler lärare i skolan


Kryddgårdsskolan
Bättre miljö
Bättre skolmat
Renare Malmö
Ny fotbollsplan på skolan
Utbilda politiker
Fler papperskorgar på skolan
Eget klassrum
Skolbuss
Nya bänkar
För mycket skräp
Stoppa eldsvådorna
Fler stadsdelsvärdar
Mer att göra för barn och ungdomar

Ängsdalsskolan
Inte bygga så många hus
Stoppa stölder
Bilar kör för fort i Malmö
Kortare skoldagar
Färre fotbollsarenor
Fler simhallar
Stoppa våldtäktsmän
Stoppa alkoholism
SVERIGEBergaskolan
Inga farliga ämnen i maten
Mindre rån
Ingen ska bli mördad

Skolan på Ön
Färre bilar & avgaser
Mer pengar till barnbidrag
Lägre åldersgräns på data- och tv-spel
För mycket medicin till gamla
Mer lov
Inga krig på jorden
Inga gatubarn
Bättre teknologi för att stoppa sjukdomar


Rosengårdsskolan
Barn ska få bestämma
Rösträtt vid 15
Sänka körkortsgränsen till 15
Fler poliser och brandmän
Alla ska få stora hem
Stoppa gatuvåldet
Längre sommarlov
Barn ska också kunna rösta
Det ska vara rättvist
Stoppa rasismen
Skilda skolor för killar och tjejer
Alla som behöver ska få komma till SverigeKryddgårdsskolan
Inte betyg för barn
Bättre sjukvård
Förbjud mobilprat i bilen
Rösträtt för barn från 9 år
Längre sommarlov
Stoppa djurplågeri
Stoppa bensinbilar
Arbete åt alla
Inte skada naturen
Bort med droger
Inte bryta mot lagen
Ingen hemlöshet
Stoppa McDonald’s
Stoppa alla bråk
Bättre natur
Bättre demokrati
Fler bevakningskameror
Inget gatuvåld
Sluta skräpa ner
Sluta röka
Lugnare på gatorna
Billigare mat

Ängsdalsskolan
Stoppa djurplågeri
Mindre avgaser
Stoppa tobaksförsäljning
Stoppa stölder
Stort vattenland i Sverige
Klara ekonomikrisen
Fler poliser vid fotbolssbråk
Kortare skoldagar
Stoppa våldtäktsmän
Stoppa alkoholismen
Lika lön för kvinnor och män
EUBergaskolan
Färre bilar

Skolan på Ön
Alla ska gå i skolan
För många onödiga byggnader
Ska sluta sälja snus och cigaretter
Färre kärnkraftverk

Kryddgårdsskolan
Djurplågeri
Miljöbilar
Billigare mat
Flyga mindre
Mindre rån

Ängsdalsskolan
Stoppa djurplågeri
Mindre avgaser
Stoppa tobaksförsäljning
Klara ekonomikrisen
Stoppa våldtäktsmän
Stoppa alkoholismen
Fler poliser vid fotbollsbråkFNBergaskolan
Mindre krig
Bostäder till alla barn
Inga barnsoldater
Alla ska få mat
Skola till alla
Alla ska ha lika värde
Stoppa tjuvskytte
Alla ska få sjukvård
Alla ska få rösta
FRED
Inga gatubarn
Ingen ska tycka illa om någon
Mindre våld
Ingen ska vara fattig

Skolan på Ön
Bota cancer
Billigare mat
Får ej skövla skog
Stoppa slaveri och barnarbete

Rosengårdsskolan
Stoppa krig i alla länder
Alla i hela världen ska få gå i skolan
Mat till alla fattiga
Fred
Hem, mat och mediciner till alla människor.

Kryddgårdsskolan
Hjälpa fattiga länder
Skola till alla barn
Demokrati
Inget krig
Mer skoldemokrati
Alla länder självständiga
Stoppa barnäktenskap
Stoppa fattigdomen
Stoppa våldet
Alla barn ska få som de vill
Man ska inte få köra bil så fort
Skicka pengar till fattiga barn
Mindre utsläpp
Rätt till mediciner
Allas lika värde
Sluta plåga djur
Sluta droga

Ängsdalsskolan
Stoppa djurplågeri
Inga krig
Mindre avgaser
Stoppa tobaksförsäljning
Inga barn ska vara hemlösa
Rädda regnskogen
Allt ska vara möjligt
Bankerna ska ge pengar till fattiga
Klara ekonomikrisen
Mindre farliga ämnen