Elin Lindell

Jag var med då Elin besökte Värner Rydénskolan och det var mycket trevligt! Hon berättade först lite om sig själv och sedan om sin bok "Stora syndboken". Barnen ville sedan att hon skulle berätta om sin bok "Pinsamt...". Hon läste högt ur den och det bjöd till många skratt. Det som verkade vara spännande för klasserna var att höra om hur man gör en bok. Vem som ritat bilderna och hur de kommer in i boken osv. (Karin Kronström Ro.bibl.)